Het innovatiefonds is een fonds met publieke aandeelhouders. Onze aandeelhouders hebben richtlijnen opgesteld waarbinnen het fonds mag investeren. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het innovatiefonds gelden onderstaande richtlijnen:

  • Vestiging: Bedrijf moet zich vestigen of gevestigd zijn in Noord-Nederland.
  • Samenwerking: Betrokkenheid van tenminste twee MKB-bedrijven.
  • Co-Funding: Co-investering is geregeld of kan middels het Innovatiefonds worden georganiseerd.
  • Innovatie: Innovatief product/dienst, bij voorkeur beschermd met patenten

Naast bovenstaande dient er een duidelijk, concreet en realistisch businessplan te zijn met daarin de te nemen stappen. Binnen dit businessplan wordt gelet op onder andere:

  • Team: het management bestaat uit bekwame leden;
  • Technologie: de producten/diensten zijn innovatief, uniek en onderscheidend voor de markt bij voorkeur beschermd met patenten;
  • Markt: er zijn voldoende markt kansen, lost het een probleem uit de markt op;
  • Financieel: realistische exploitatie en voldoende rendement.

Doe nu de Innovatiecheck om te kijken of u in aanmerking komt voor financiering vanuit het innovatiefonds !