Het innovatiefonds is een fonds met publieke aandeelhouders. Onze aandeelhouders hebben richtlijnen opgesteld waarbinnen het fonds mag investeren. Hieronder een kort overzicht van deze richtlijnen:

  • (Toekomstig) vestiging in Noord-Nederland
  • Samenwerking van minimaal 2 MKB bedrijven
  • De co-investering geregeld, minimaal 50% van de totale financiering
  • Innovatief product/dienst, bij voorkeur beschermd met patenten
  • Goed uitgewerkt businessplan