Het innovatiefonds Noord-Nederland

Het innovatiefonds Noord-Nederland stelt u als ondernemer in staat om uw innovatieve idee naar de markt te brengen. Het vinden van financiering in een ontwikkelfase is vandaag de dag een lastige opgave. Het innovatieproces is kostbaar en traditionele financiers zijn terughoudend. Het innovatiefonds speelt hier op in door te participeren in Noord-Nederlandse bedrijven die samenwerken aan innovatie technologieën, producten en concepten. Met behulp van het innovatiefonds kunnen bedrijven innovaties daadwerkelijk realiseren.

Kennis en Innovatie is een belangrijke motor voor de economisch ontwikkeling en het concurrentievermogen van de regio Noord-Nederland. Vandaar dat de NOM, het ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Friesland en Groningen in totaal 20 miljoen beschikbaar stellen om innovatie aan te jagen middels het innovatiefonds. Het innovatiefonds is revolverend van karakter, hetgeen inhoudt dat de verstrekte middelen op termijn terugvloeien naar het fonds.

  1. Het fonds heeft 20 miljoen beschikbaar;
  2. Het fonds verstrekt alleen eigen vermogen in de vorm van aandelenkapitaal;
  3. De grootte van de financiering varieert van € 50.000 tot € 1.000.000;
  4. Het fonds voorziet in maximaal 50% van de totale financieringsbehoefte. Subsidies worden hierin niet meegenomen;
  5. Het fonds stimuleert innovatie en werkgelegenheid in Noord-Nederland, maar dient ook een financieel rendement te behalen.

     provincie fryslân_fc