BedmoverInnovatiefonds Noord-Nederland financiert ontwikkeling nieuwe generatie bedmovers

Veel van de in de zorg gebruikte patiëntentransportsystemen veroorzaken werkgerelateerde gezondheidsklachten. Met de ergonomische bedmover denkt zorgonderneming InOn een bijdrage te leveren aan de veiligheid en ergonomie in ziekenhuizen. Ondernemer Karel Beuker bedacht deze gebruiksvriendelijke bedmover en maakte daarbij gebruik van geavanceerde techniek van ontwikkelbedrijf Indes. Het Innovatiefonds Noord-Nederland, uitgevoerd door de NOM, participeert en helpt de ondernemer stappen te zetten naar de ontwikkeling van een professionele organisatie.

Ergonomisch verantwoorde bedmovers
Als verkoper van bedmovers in ziekenhuizen had Beuker gezien dat veel patiënttransportsystemen arbotechnisch niet verantwoord zijn. Het idee om dat te veranderen had hij wel, de techniek niet. In technisch ontwikkelbedrijf Indes uit Enschede vond Beuker een partner waarmee hij zijn oplossing uit zou kunnen voeren. Een bedmover, gebaseerd op de esense technologie van Indes. Het apparaat reageert op aanraking, waardoor een bed gemakkelijk en zonder kans op lichamelijke klachten verplaatsbaar wordt.

Vroegefasefinanciering
Flinc, onderdeel van de NOM en ervaren in het begeleiden van financieringstrajecten en het matchen van ondernemers met investeerders, hielp de ondernemer. Arjen Schol, projectmanager Flinc, trof hem op een belangrijk moment, namelijk toen hij het idee dat vooral in zijn hoofd zat om wilde zetten in een tastbaar product. ‘Een cruciale fase, want het is dan nog lastig financiers van de haalbaarheid te overtuigen.’ Schol hielp bij het investorready maken van de ondernemer en van zijn businessplan, met als resultaat dat Beuker voor Vroegefasefinanciering in aanmerking kwam: een rentedragende lening van RVO.nl die innovatieve startups in staat stelt de commerciële potentie van hun idee aan te tonen en aannames uit hun businessplan te toetsen.

Innovatiefonds Noord-Nederland
Voor financiering van de start van de ontwikkeling werd Beuker via Flinc op het spoor gebracht van het Innovatiefonds Noord-Nederland, financier van innovatieve ideeën en tevens bereid tot een partnership om die innovaties te realiseren. Jens Ruesink, manager van het fonds, was geïnteresseerd mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. ‘Vanuit het IFNN werken we veel met startups. Die hebben niet altijd al hun zaken goed geregeld. Om met elkaar samen te werken is een zorgvuldige afstemming van alle stappen die gemaakt moeten worden dan ook noodzakelijk. Om voor financiering door het Innovatiefonds in aanmerking te komen moet ook een andere financier bereid zijn mee te financieren, moet het businessplan helder zijn en vragen we een projectplan waarin de milestones duidelijk uitgewerkt zijn.’ Toen Beuker zich opnieuw bij het Innovatiefonds meldde had hij de Rabobank ook bij zijn plannen betrokken en was er commitment voor een pilot in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Voorbereiden marktintroductie
Ruesink kijkt terug op een zorgvuldig voorbereidingstraject waarin intensief is samengewerkt met verschillende partijen. Vooruit blikt hij ook. ‘Op dit moment bereiden we ons voor op de volgende fase, de marktintroductie. De komende periode gaat het erom het concept productierijp te maken. Daarna moeten andere financiers het stokje van ons overnemen. En dat doen ze pas als InOn aan kan tonen dat er daadwerkelijk markt is voor deze nieuwe generatie Bedmovers.’
Beuker ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ‘Dankzij de begeleiding van Flinc en de participatie van het Innovatiefonds Noord-Nederland kan ik verder met de ontwikkeling van de bedmover. Alles staat nu op de rit voor een succesvolle marktintroductie.’